sobota 5. května 2012

Olomouc

První naše kroky v Olomouci vedly do McDonald's - otvírací doba až od 8:00, našli jsme si tedy zatím infocentrum - otvírací doba prozměnu od 9:00. Při výborné snídani jsme se rozhodli, že dnešní noc strávíme v blízkém hotelu Trinity. Než tedy otevřeli infocentrum, stihli jsme se i ubytovat, tak takhle si představujeme komfortní ubytování na úrovni :-). V infocentru jsme načerpali informace ;ó), zakoupili turistické propriety, nafasovali průvodce (prý to za dvě hodinky zvládneme?) a vydali se na prohlídku města.
První kroky vedly do katedrály svatého Václava, kde bohužel právě začínala mše. Neva, jdeme dál a sem se ještě vrátíme- i tak, jen zde jsme strávili téměř hodinu...
Takže průvodce do ruky a kam teď - k Tereziánské zbrojnici a Arcibiskupskému paláci. Zde jsme zjistili, že je zrovna dnes zavřený kvůli nějaké významné návštěvě, která je zrovna na mši v katedrále sv. Václava. Ale hodný pán nám poradil, ať zkusíme přijít v jednu hodinu, že bychom se snad mohli přidat k té návštěvě na prohlídku.
Jdeme tedy dál - ke kašně Tritonů a do kostela Pany Marie Sněžné (tady se chtěl Tomášek vydat nahoru k varhanám, kde se právě hrálo, ale můj strach byl silnější :-().
Dalším bodem na mapě - kaple sv. Jana Sarkandera a před ní fontána života (že bychom žili až do smrti :-)?).
V kostele svatého Michala jsme vyšplhali na věž, kde byly "nově" ulité čtyři zvony. Před obědem jsme ještě stihli prohlídku Dolního náměstí, morového sloupu a dvou kašen zde umístěných - Jupiterova a Neptunova kašna (jen škoda, že bylo celé Dolní náměstí rozkopané).
A protože se žaloudky už značně hlasitě hlásily o své, v nejbližší restauraci  "U Kašny" jsme je uspokojili, výborným tataráčkem :-).
Nejvyšší čas zkusit štěstí v Arcibiskupském paláci, nestihli jsme to, ale hodný pán nás vyslal do prvního patra, že prý by tam skupinka měla být. Bohužel jsme nikde nikoho neviděli, ale alespoň jsme nahlédli ve velkého sálu největšího v paláci a prohlédli si sochu Cyrila a Metoděje. A jen tak mimochodem jsme šli kolem dveří, za kterými nesedí nikdo jiný, než sám arcibiskup :-). Po tomto neúspěchu úspěchu jsme se vydali zpět ke katedrále sv. Václava, do mauzolea a Zdíkova paláce (dříve Přemyslovského).
Katedrálu sv. Václava začali stavět už před rokem 1107, takže to je také stavba s pěknou historií a nutno řící, že je opravdu impozatní.
V Olomouci je zkrátka na co se dívat...
Žádné komentáře: